Όροι Χρήσης

Ιδιοκτήτης και Πνευματικά Δικαιώματα

H εφαρμογή (App) Apollo Trails λειτουργεί υπό την Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. και αποτελεί ιδιοκτησία της. Την Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. διέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Η έδρα της επιχείρησης έχει τα εξής στοιχεία:

Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε.
Λ. Τατοΐου 31, Κηφισιά Αττικής, Ελλάδα
Email: info@.abeliona-retreat.com

Όλο το περιεχόμενο σε αυτήν την εφαρμογή προστατεύεται από τους Ελληνικούς Νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και ίσως δεν αναπαράγεται, μεταφέρεται, εμφανίζεται, δημοσιεύεται, ή μεταδίδεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε.

Η Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί τους κάτωθι Όρους Χρήσης κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apollotrails.com/en/terms-of-use/

Copyright 2021 Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. – All rights reserved.

Άδεια Χρήσης

Εάν θέλετε να πάρετε άδεια χρήσης του περιεχομένου της εφαρμογής Apollo Trails, παρακαλούμε γράψτε το αίτημά σας και στείλτε μας στο info@.abeliona-retreat.com. Περιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τη μορφή που έχει. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε την ακριβή ιστοδιεύθυνση του περιεχομένου που σας ενδιαφέρει.

Περιορισμοί Ευθύνης

Ο επισκέπτης της εφαρμογής πεζοπορεί με δική του ευθύνη. Καμία ευθύνη δε φέρει η ιδιοκτησία και η διεύθυνση της Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή άλλο πρόβλημα τυχόν προκύψει στο χρήστη από την υιοθέτηση των συμβουλών, προτροπών και οδηγιών της εφαρμογής Apollo Trails. Καμία ευθύνη δε βαρύνει την Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό, ούτε για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση τους.

Πολιτική Ζεύξεων

Κάθε πληροφορία δημοσιευμένη σε αυτήν την εφαρμογή έχει έναν αριθμό σχετιζόμενων πληροφοριών όπως αναφορά ιστοσελίδων και πιθανώς διαφημίσεων. Καμία ευθύνη δεν υπάρχει για το περιεχόμενο που σχετίζεται με άλλους ιστότοπους. Όταν καταχωρήσετε μία ζεύξη προς την εφαρμογή Apollo Trails, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το όνομα Apollo Trails. Καμία χρήση λογοτύπου η εικόνας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια από εμάς.